เตาอบไม้สัก

เตาอบไม้สัก

เตาอบไม้สัก ของเราใช้อุณหภูมิความร้อนสูงสุดที่ 90-95 องศา(จุดเดือดน้ำอยู่ที่ 100 องศา)

ควบคุมการทำงานอัตโนมัติด้วยระบบไฟฟ้าโดยได้รับคำปรึกษา

จากผู้เชียวชาญ รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ

คณะวนศาสตร์ ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยตรง

เราใส่ใจในทุกขั้นตอนการอบไม้ เพื่อให้ได้ไม้ที่มีคุณภาพการใช้งานอย่างแท้จริง

ไม้สักใหม่ต้องผ่านการอบแห้งให้ได้ความชื้นที่ 8-15 %

งานประตู ถ้าไม้ไม่แห้ง ประตูก็จะมีอาการเเตก โก่ง บิดงอได้ ซึ่งทางเราได้เเก้ไขปัญหานี้ได้

”เพราะเราอบไม้ใช้เองเราจึงสามารถควบคุมมาตรฐานของไม้ได้เองเช่นกัน“

การทำงานของเตาอบไม้จะแยกเป็นสองส่วน

ส่วนที่ 1 ห้องเผา หรือห้องที่ให้พลังงานความร้อนก็จะเก็บพลังงานความร้อนไว้สำหรับระบบ เมื่อต้องการ

ส่วนที่ 2 ห้องอบไม้ ภายในก็จะมีพัดลมอยู่ 3 ตัว ขึ้นอยู่กับขนาดความกว้างของห้อง เพื่อพัดกระจายความร้อน ให้ทั่วถึง โดยเราจะต้องจัดเรียงไม้ให้ถูกต้องตามทิศทางลม ส่วนตู้ความคุมไฟฟ้าจะเป็นระบบอัตโนมัติ ทั้งหมด

การอบไม้ กับ การตากไม้ให้แห้ง แตกต่างกันมากกับไม้ที่มีความหนา

การตากไม้ จะแห้งแค่เฉพาะผิวภายนอกไม้เท่านั้น ถ้าวัดลงเนื้อไม้จะไม่ค่อยแห้ง

ส่วน การอบไม้ ที่ได้มาตรฐานนั้น ไม้จะแห้งทั่วถึงที่ตรงกลางเนื้อไม้

ซึ่งงานประตูจะใช้ค่าความชื้นไม่เกิน 8-15%ตามตารางการอบไม้  

สามารถเช็ควัดผลการอบแห้งได้ด้วยเครื่องวัดความชื้นไม้ที่ได้มาตรฐาน

จาก U.S.A สั่งนำเข้ามาในราคา35,××× บาท ด้วยกระบวนการเเละขั้นตอนต่างๆ

ในการอบไม้ที่ละเอียดอ่อนนั้นทำให้ต้นทุนในการอบไม้ให้ได้มาตรฐาน

ในเเต่ละครั้งมีต้นทุนค่อนข้างสูงเช่นกัน

เตาอบไม้สักของโรงงานวู๊ดแพร่

ระยะเวลาในการอบไม้ขั้นต่ำ 10 วัน 10 คืนขึ้นอยู่กับความหนาของไม้ ซึ่งจะใช้ไม้ที่หนาสุดเป็นตัวกำหนดวัน

ขั้นตอนการจัดเรียงไม้ก่อนปิดอบเพื่อให้ไม้สักได้รับความร้อนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

หลังจากจัดเรียงไม้เรียบร้อยต้องมีไม้ตัวอย่างที่หนาที่สุดมาวัดค่าความชื้นไม้ก่อนอบ

ได้ค่ามาตั้งการอบไม้ตามตารางการอบแห้งของนักวิชาการ

จากตัวอย่างค่าที่วัดความชื้นได้จากไม้สักใหม่ก่อนเข้าอบแห้ง

(ความชื้นช่วงที่ 32 – 45 %)

การวัดความชื้นของไม้ด้วยเครื่องRC – 1E

ขั้นตอนการอบไม้สักได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญภาควิชาวนผลิตภัณฑ์

รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ ฟังคลิป คลิ๊กที่นี้คลิปงานไม้

คณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขั้นตอนการติดตามประเมินผลงานและให้คำแนะนำ 

ประเมินผลงานการทดสอบวัดค่าความชื้นของไม้สักอบแห้งหลังออกเตาอบแล้ว

ประเมินผลงานการทดสอบวัดค่าความชื้นของไม้สักอบแห้งหลังออกเตาอบแล้ว

ค่าที่วัดความชื้นได้จากไม้สักใหม่อบแห้ง

( อ่านค่าที่ Range C สังเกตที่หมุนสีดำได้ค่าความชื้นช่วงที่ 6 – 11 % )

ความชื้นที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย

งานประตูจะอยู่ช่วง 8-15 %งานเฟอร์นิเจอร์ 8-12%

จากรูป ไม้สักใหม่วัดได้ประมาณ 7.5 % ไม้สักเก่าประมาณ 9%

การวัดความชื้นไม้ด้วยเครื่อง  RC-1E

เครื่อง RC-1E ใช้วัดค่าความชื้นของไม้อบแห้ง

การปรับปุ่ม Selector  Switch (ลูกบิดสีดำ) เพื่อเช็คค่าความชื้นตามระดับ  

– บิดไปที่ Range A เมื่อต้องการอ่านค่าความชื้น ช่วงระหว่าง 25 – 60 % 

– บิดไปที่ Range B เมื่อต้องการอ่านค่าความชื้น ช่วงระหว่าง 11 – 25 %

– บิดไปที่ Range C เมื่อต้องการอ่านค่าความชื้น ช่วงระหว่าง 6 – 11 %