ไม้คิ้ว ไม้บัว ซับวงกบ

ไม้คิ้ว ไม้บัว ซับวงกบ

ไม้คิ้ว ไม้บัว ซับวงกบ มีให้ท่านเลือกเกรดไม้สักได้ 2 เกรด

จะเป็นไม้สักเก่า และไม้สักออป. สามารถส่งแบบให้ได้ตามต้องการ

ราคาขึ้นอยู่กับหน้ากว้างของไม้ราคาไม่แพง

ซับวงกบหรือบัววงกบไม้สัก ไม้สักออป. เมตรละ 150 บาท , ไม้สักเก่า เมตรละ 350 บาท

คิ้วปิดประตูไม้สัก ไม้สักออป. เมตรละ 50 บาท ,ไม้สักเก่า เมตรละ 100 บาท

คิ้วแต่งเสาหรือคิ้วแต่งเหลี่ยมไม้สัก ไม้สักออป. เมตรละ 150 บาท ,ไม้สักเก่า เมตรละ 350 บาท

บัวบนเพดานไม้สัก ไม้สักออป. เมตรละ 80 บาท ,ไม้สักเก่า เมตรละ 300 บาท

บัวล่างบัวกันเปื้อนไม้สัก ไม้สักออป. เมตรละ 80 บาท ,ไม้สักเก่า เมตรละ 300 บาท

คิ้วปิดเพดานไม้สัก แบบเรียบ ขนาด 1.5 นิ้ว ไม้สักออป. เมตรละ 20 บาท

ซับวงกบหรือบัววงกบ ไม้สักแห้ง ราคาเมตรละ 150 บาท

ตัวอย่าง ชุดบัววงกบไม้สักสำหรับประตูบานเลื่อน

ตัวอย่าง ชุดบัววงกบไม้สัก สำหรับประตูบานเปิด ขนาด 80×200

แบบบัวบน ติดตั้งเฉียง แบบ 45 (แบบนี้น้ำเงิน) และแบบเรียบ 

ขนาด 1.5 นิ้ว เมตรละ 20 บาท

บัวล่างแบบเรียบ กว้าง 9 ซม หนา 1.4 ซม.ไม้สักออป.ราคาเมตรละ 80 บาท

บัวล่างไม้สัก กว้าง 8.5 ซม หนา 1.1 ซม.ไม้สักออป.ราคาเมตรละ 80 บาท

บัวบน ขนาด 9 ซม หนา 1.4 ซม  ราคาเมตรละ 80 บาท