Store

ประตูไม้สักบานเดี่ยว B37

฿1,800.00

ประตูไม้สักบานเดี่ยว ขนาด 80*200 (เป็นบานคิ้วในสำหรับใส่กระจก 5-6 มิล)

เกรดB สอบถามราคา

เกรดB+ 1,800 บาท

เกรดA สอบถามราคา

ไม้สักเก่า สอบถามราคา

**ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง**

รายละเอียดเพิ่มเติม